Το δίκιο

και η άγνοια

σκοτώνουν τα αιδιά της Παλαιστίνης.

 

Η τρομοκρατία είναι η μόνη λύση.

Εναντίον όμως οιου;

 

 

Το ιο συγκινητικό γεγονός, ου είδαμε να συμβαίνει τις ημέρες αυτής της αναίτιας ανθρωοσφαγής στη Γάζα, δεν ήταν τα κλάματα των τραυματισμένων αγγελουδιών της Παλαιστίνης. Δεν ήταν τα κλάματα των μητέρων, ου έχασαν τα βλαστάρια τους και σαν να βγήκαν αό αρχαία ελληνική τραγωδία έριχναν χώμα άνω στα κεφάλια τους την ώρα του αβάσταχτου θρήνου. Αυτό το οοίο ήταν κάτι το μοναδικό και το οοίο δείχνει το ανθρώινο μεγαλείο και την αυταάρνηση, ήταν οι συγκινητικές ροσάθειες των βασιλικών οίκων της Ιορδανίας και της Σαουδικής Αραβίας να σταματήσουν τη σφαγή. Οι εστεμμένοι μονάρχες της εριοχής ήραν σύσσωμες τις οικογένειές τους και ήγαν στη Γάζα, για να ροστατεύσουν τον αλαιστινιακό λαό αό τη σφαγή. Αρνήθηκαν τα λούτη και την ασφάλειά τους και έγιναν οι ίδιοι ζωντανή "ασίδα", για να σώσουν όσες ερισσότερες ανθρώινες ζωές μορούσαν. Βέβαια υάρχει και ένα άλλο ανέκδοτο με τον Τοτό, αλλά δεν είναι της αρούσης να το διηγηθούμε.

Ξεκινάμε την ανάλυση ενός τόσο σοβαρού γεγονότος με αυτόν τον "ελαφρύ" τρόο, γιατί αλούστατα θέλουμε να εισημάνουμε κάοιες "αουσίες", οι οοίες είναι αοκαλυτικές για τα όσα τραγικά συμβαίνουν αυτήν τη στιγμή εις βάρος όχι μόνον ενός συγκεκριμένου λαού, αλλά εις βάρος της ίδιας της ανθρωότητας. "Αουσίες", οι οοίες θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την κατάσταση στο σύνολό της. Στην Παλαιστίνη αυτήν τη στιγμή ραγματοοιείται ένα Ολοκαύτωμα και η ανθρωότητα δεν μορεί να το σταματήσει. Στέκεται σαν ένας αλός αρατηρητής ανίκανος να ράξει το αραμικρό. Μαίνουμε στην τρίτη χιλιετία και η μόνη ρόοδος ου εμφανίζει η ανθρωότητα στον τομέα της βαρβαρότητας έχει σχέση με τις μεθόδους και τα μέσα ου εξασφαλίζουν την αοτελεσματικότερη εφαρμογή της. Και όμως υάρχει λύση. Πάντα υάρχουν λύσεις για τα ανθρώινα ροβλήματα και το Παλαιστινιακό ρόβλημα δεν θα μορούσε να ξεφεύγει αό αυτήν την κατάσταση. Αλά, όως συμβαίνει άντα, οι λαοί έφτουν θύματα της άγνοιας και της ροδοσίας των δικών τους ανθρώων.

Όσο κι αν αυτό ου θα ούμε φαίνεται αράξενο, για το δράμα των Παλαιστινίων δεν είναι υεύθυνοι οι Ισραηλινοί. Οι Ισραηλινοί συμράττουν, αλλά δεν είναι οι υεύθυνοι. Οι Ισραηλινοί εωφελούνται, αλλά δεν θα μορούσαν αό μόνοι τους να το ειτύχουν. Για το δράμα των Αράβων της Παλαιστίνης ευθύνεται κατά κύριο λόγο ο αραβικός κόσμος. Για το δράμα των ολιτών της Παλαιστίνης ευθύνεται η δική της ολιτική ηγεσία. Αλά ράγματα. Κάοιους Άραβες τους συμφέρει αυτή η κατάσταση. Η δυστυχία των Παλαιστινίων είναι για κάοιους Άραβες η "υοθήκη", για να λουτίζουν και να είναι αγκοσμίως οι ειφανέστεροι ελάτες των ορνείων της Δύσης. Η δυστυχία των Παλαιστινίων είναι το "τίμημα", για να μορούν κάοιοι Παλαιστίνιοι ηγέτες να αριστάνουν εκ του ασφαλούς τους βαθύλουτους Celebrities της εανάστασης.

Οι "φίλοι" και οι "ηγέτες" του λαού της Παλαιστίνης είναι οι ραγματικοί δολοφόνοι των αιδιών της. Το τραγικό με την ερίτωση του λαού αυτού είναι ότι βρίσκονται αγιδευμένοι ανάμεσα σε μια "σφύρα" κι έναν "άκμονα" και συνθλίβονται. Μια "σφύρα" δικαίου, ου τους λιώνει εάνω σε έναν "άκμονα" άγνοιας. Αυτό είναι το τραγικό. Δεν υάρχει ιο άδικο ράγμα στον κόσμο αό το να έφτεις θύμα του ίδιου σου του δίκιου. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στην ερίτωση των Παλαιστινίων. Έχουν αόλυτο δίκιο και αυτό λειτουργεί εις βάρος τους. Κάοιοι το γνωρίζουν αυτό και το εκμεταλλεύονται. Κάοιοι τους δολοφονούν συνέχεια, για να τους δίνουν μόνιμα το "δίκιο", το οοίο στη συνέχεια εκμεταλλεύονται.

Θα άρουμε τα ράγματα με τη σειρά για να καταλάβει ο αναγνώστης τι ακριβώς λέμε. Το σύνολο της ειχειρηματολογίας των δολοφόνων του Ισραήλ έχει σχέση με τις ρουκέτες, τις οοίες εξαολύουν τα μέλη της αλαιστινιακής Χαμάς αό την εριοχή της Λωρίδας της Γάζας. Θεωρώντας λοιόν ότι έφτουν θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, "νομιμοοιήθηκαν" για ν' "ααντήσουν" με τον τρόο ου το έκαναν. Αυτή η ειχειρηματολογία, ου στόχο έχει την αναζήτηση νομικής δικαιολογίας για την εέμβασή τους, είναι αόλυτα ψευδής. Δυστυχώς γι' αυτούς οι ρουκέτες της Χαμάς είναι αόλυτα νόμιμες, ακόμα κι όταν σκοτώνουν αθώους Ισραηλινούς. Αυτό δεν το λέμε εμείς, εειδή συμαθούμε τους Παλαιστίνιους. Αυτό λέει το δίκιο. Το διεθνές δίκαιο.

Το δίκαιο αυτό εκφράζει άντα αυτό το οοίο γνωρίζουμε ως κοινή λογική. Τι μας λέει η κοινή λογική; Ότι ο οοιοσδήοτε, είτε αυτός είναι άνθρωος είτε είναι λαός, έχει το δικαίωμα της αυτοροστασίας. Αν ιάσεις κάοιον αό τον λαιμό και αειλείς να τον νίξεις, έχει το νόμιμο δικαίωμα να αμυνθεί. Έχει το δικαίωμα να σε χτυήσει, ροκειμένου να σωθεί. Αυτό δεν λέει η λογική; Έχει κανένας αντίθετη άοψη; Γνωρίζει κανένας κάοιον άνθρωο, ου, αν τον ιάσεις αό τον λαιμό και αειλείς να τον νίξεις, αυτός δεν θα αντιδράσει, εειδή είναι ολιτισμένος; Δεν υάρχει ολιτισμός, όταν υάρχει αειλή της ζωής. Ο άνθρωος έχει ένστικτα και αυτά τον κάνουν βίαιο όταν αειλείται. Δικαίως βίαιο.

Αυτό το δίκαιο μεταφέρεται και στην κλίμακα των λαών. Ένστικτα ειβίωσης δεν έχουν μόνον οι άνθρωοι, αλλά και τα σύνολα των ανθρώων. Οι λαοί. Ο αοκλεισμός ενός λαού αό αγαθά, τα οοία έχει ανάγκη για να ειβιώσει και να λειτουργήσει στοιχειωδώς, είναι το αντίστοιχο του "νιγμού" για έναν άνθρωο. Νομιμοοιείται ν' αντιδρά με όλα τα μέσα. Πολύ ριν αρχίσει η Χαμάς να εξαολύει ρουκέτες, η Λωρίδα της Γάζας ήταν για ολλούς μήνες αοκλεισμένη αό το Ισραήλ. Ο λαός στερούνταν αγαθά και μέσα, η έλλειψη των οοίων αειλούσε την ειβίωσή του. Σε εκείνο το χρονικό διάστημα χάθηκαν άνθρωοι, όχι εειδή ο Θεός τους ήθελε "κοντά" Του, αλλά εειδή κάοια κτήνη αοφάσισαν να άρουν μέτρα αοκλεισμού εναντίον της Γάζας. Κάοιος έχασε το αιδί του, εειδή κάοιο εμβόλιο δεν έφτασε στο νοσοκομείο και κάοιος άλλος έχασε τον ηλικιωμένο ατέρα του, εειδή στερήθηκε κάοια θεραεία. Κάοιοι Παλαιστίνιοι έθαναν και κάοιοι άλλοι έκλαψαν, εειδή οι Ισραηλινοί αοφάσισαν να αραστήσουν τους "θεούς".

Αυτή η δολοφονική αυθαιρεσία των Ισραηλινών νομιμοοιεί τις ρουκέτες της Χαμάς. Αυτό λέει το διεθνές δίκαιο. Ο αοκλεισμός θεωρείται νομικά Casus belli. Θεωρείται αιτία ολέμου και άρα νομιμοοιεί αυτόν ου αντιδρά. Οι ρουκέτες των Παλαιστινίων ήταν το ενιχρό μέσον ου διέθεταν οι Παλαιστίνιοι για ν' αντιδράσουν. Η αδύναμη "γροθιά" ενός λαού ου αιμορραγεί και είναι εσμένος στο χώμα. Για τις ρουκέτες, δηλαδή, ου σκοτώνουν Ισραηλινούς σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν ευθύνονται οι Παλαιστίνιοι, αλλά οι Ισραηλινοί ου τις δέχονται, εφόσον αυτοί τις ροκάλεσαν. Ό,τι λοιόν λένε ανθρωόμορφα σκουίδια τύου Λίβνι είναι ψευδές και άθλιο. Το δίκιο το έχουν οι Παλαιστίνιοι.

Τα δύσκολα αρχίζουν αό αυτό το σημείο κι έειτα. Τι να το κάνεις το δίκιο, όταν δεν σου αοφέρει λύση; Το δίκιο δεν ταΐζει τα εινασμένα αιδιά σου ούτε θεραεύει τους άρρωστους γονείς σου. Δικαίως αντιδρούν οι Παλαιστίνιοι. Και τι σημαίνει αυτό; Εξαιτίας του δίκιου σου σκότωσες μερικούς άσχετους Ισραηλινούς και στη συνέχεια έθαψες χιλιάδες αιδιά σου. Εξαιτίας του δίκιου σου αιμορραγούσες και όταν το διεκδίκησες ακρωτηριάστηκες. Το δίκιο, δηλαδή, είναι χρήσιμο, όταν νομιμοοιεί μια λύση. Όταν δεν υάρχει λύση και το δίκιο την αομακρύνει ακόμα ιο ολύ, τι να το κάνεις; Θα το βάλεις σ' ένα κάδρο να το καμαρώνεις, όως βάζεις ένα τυχίο στον τοίχο; Η λύση είναι άντα το ζητούμενο. Ακόμα και το δίκιο το βάζεις στην άκρη, όταν αυτή η ράξη μορεί να αοφέρει τη λύση.

Μετά αό αυτήν τη μικρή "ορεία" ανάλυσης ού καταλήγουμε; Στο γεγονός ότι το δίκιο δεν αοφέρει κέρδος στους Παλαιστίνιους. Γιατί; Γιατί αλούστατα δεν είναι αυτό το ρόβλημα. Το ρόβλημά τους δεν είναι ν' αοκαλύψουν κάοιο κρυμμένο δίκιο. Κάοιοι φροντίζουν να τους δίνουν μόνιμα δίκιο, για να τους εκμεταλλεύονται είσης μόνιμα. Κάοιοι φροντίζουν να τους δίνουν το νόμιμο δικαίωμα να ετάνε ρωτόγονες ρουκέτες, για να ηγαίνουν μετά και να τους σφάζουν με όλα τα τεχνολογικά μέσα ου έχει αυτήν τη στιγμή στη διάθεσή της η ανθρωότητα. Άρα οιο είναι το ζητούμενο; Η γνώση. Η γνώση της σωστής αντίδρασης, η οοία αέχει αρασάγγας αό την αντίδραση των ενστίκτων. Η γνώση, η οοία είναι ροφανές ότι λείει αό την λευρά των Παλαιστινίων.

 

 

Η αοθέωση της άγνοιας.

 

Η άγνοια των Παλαιστινίων έγκειται στο γεγονός ότι δεν γνωρίζουν τον ρόλο του Ισραήλ και ως εκ τούτου δεν μορούν να το ολεμήσουν αοτελεσματικά. Όταν δεν γνωρίζεις τον εχθρό σου και αυτός σε γνωρίζει ολύ καλά, είναι εύκολο να σε αγιδεύσει. Είναι εύκολο να σε αρασέρνει με το δίκιο σου και να εκμεταλλεύεται την άγνοιά σου. Σε βάζει να κυνηγάς είδωλα και εκεί χάνεσαι. Αυτό είναι εύκολο να το καταλάβει κάοιος με ένα ολύ αλό αράδειγμα. Έστω ότι υάρχουν δύο άνθρωοι, ου στέκονται δίλα σε μια ολύ βαθιά λίμνη. Ο ένας άνθρωος γνωρίζει κολύμι και ο άλλος δεν γνωρίζει. Πώς μορεί να κεφαλαιοοιήσει τη γνώση του ο ρώτος, αν είναι ονηρός και θέλει να εκμεταλλευτεί τον δεύτερο; Με το να ροκαλέσει το δίκιο του δεύτερου, ροκειμένου εκείνος να τον ακολουθήσει στο εριβάλλον όου μειονεκτεί. Στέκονται λοιόν οι δύο άνθρωοι έξω αό τη λίμνη και άρα σχεδόν ισότιμα. Τι κάνει ο ροβοκάτορας, ου γνωρίζει να κολυμά; Πηγαίνει και ρίχνει μια ηχηρή σφαλιάρα στον άλλο.

Το δίκιο είναι ροφανές ότι θα στρέψει το θύμα εναντίον του θύτη. Το θέμα είναι μέχρι ού θα τον αρασύρει το δίκιο του. Αν τον βγάλει αό το εριβάλλον στο οοίο είναι ασφαλής, τότε την "άτησε". Αν, κυνηγώντας τον άθλιο, μει στη λίμνη, θα νιγεί. Τον άθλιο τον ακολουθείς μέχρι εκεί ου σε συμφέρει και όχι μέχρι να βρεις το δίκιο σου. Το κυνήγι της δικαίωσης δεν μορεί οτέ να γίνει αυτοσκοός, γιατί αυτό μορεί να σε "σκοτώσει". Αν είναι να βρεθείς μέσα στη λίμνη και να κινδυνεύεις με νιγμό, καλύτερα να "καταιείς" τη σφαλιάρα. Η ειβίωση άντα ροηγείται της δικαίωσης. Αυτό είναι το όλο θέμα. Να μην μεις στη λίμνη. Αν μεις στη λίμνη, την "άτησες", γιατί εκεί ο άλλος υερέχει. Αν μάλιστα είσαι και αφελής και κυνηγάς με άθος το δίκιο σου, την "άτησες" για άντα. Γιατί; Διότι, όταν δεν θα νίγεσαι, θα σε ξαναχτυάει ο ροβοκάτορας, για να τον ακολουθείς και να μην βγαίνεις αό το νερό, ακόμα κι όταν μορείς να το κάνεις. Η τύχη σου δηλαδή θα είναι τραγική και το ακόμα χειρότερο είναι ότι θα γίνει μόνιμη. Όταν δεν θα νίγεσαι, θα τρως σφαλιάρες. Όταν δεν θα σε αειλεί με θάνατο το νερό, θα σε αειλεί το δίκιο σου, ου δεν θα σε αφήνει να το εγκαταλείψεις.

Αυτό ακριβώς έαθαν οι Παλαιστίνιοι με τους Ισραηλινούς. Το 1948 έφαγαν μια ηχηρή "σφαλιάρα" αό τους σιωνιστές. Δεν κατάλαβαν τι συνέβαινε και μήκαν σε μια κατάσταση μόνιμης σύγκρουσης με το Ισραήλ. Αό τότε "νίγονται" και όταν κουράζονται και θέλουν να εγκαταλείψουν τη μάχη, αρκούν μερικές "σφαλιάρες" για να συνεχίσουν. Δεν κατάλαβαν ότι "φίλοι" και "εχθροί" είναι συνεννοημένοι μεταξύ τους. Δεν κατάλαβαν ότι οι Άραβες "ηγέτες" και οι σιωνιστές είναι συνεννοημένοι μεταξύ τους. Δεν κατάλαβαν ότι αυτοί ειλέγουν μόνοι τους τούς "εαναστάτες" της Παλαιστίνης, ροκειμένου να σέρνουν τους Παλαιστίνιους μόνιμα ίσω αό το δίκιο τους. Κατάλαβε ο αναγνώστης τι λέμε; Όσο ιο φανατικός και αντισιωνιστής εμφανίζεται ένας ηγέτης των Παλαιστινίων, τόσο ιο χρήσιμος είναι για τους σιωνιστές. Όσο ιο ολύ τους "ολεμά", τόσο ιο ιθανό είναι να ληρώνεται αό αυτούς.

Κλασικό αράδειγμα ο Αραφάτ. Αν κάοτε ανοίξουν τα αρχεία των μυστικών υηρεσιών, μορεί ν' αοδειχθεί ως μια αό τις μεγαλύτερες αάτες στην ιστορία της ανθρωότητας. Ο "μέγας" "ήρωας" των Παλαιστινίων. Το "σύμβολο" του μόνιμου αγώνα τους για το δίκιο τους. Πέντε χρόνια έρασαν αό τον θάνατό του και ακόμα καταγράφουν την εριουσία του. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί το ραγματικό αίτιο θανάτου του. Ο "μέγας" "αντισιωνιστής". Ο "εαναστάτης". Ο βραβευμένος αό κοινού με τους Εβραίους Πέρες και Ράμιν με το νόμελ ειρήνης. Ο "αντισιωνιστής" της ορδής και κολλητός του άλλου "αντισιωνιστή" της ορδής Εβραίου Ανδρέα Παανδρέου. Ο ιδρυτής της Φατάχ, η οοία λειτουργούσε κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν του ιδρυτή της. Φανατικά "αντισιωνιστική", εκ του ασφαλούς "εαναστατική" και αόλυτα διεφθαρμένη.

Η διαδοχή της ληρωμένης "αντισιωνιστικής" Φατάχ αό την εξίσου φανατική —έστω και ανιδιοτελώς αντισιωνιστική— Χαμάς, αοδεικνύει με τον καλύτερο τρόο το μέγεθος της λάνης των Παλαιστινίων. Ούτε στο ερίου δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Δεν βλέουν ότι ο "αντισιωνισμός" της Φατάχ την καθιστούσε χρήσιμη για τους Εβραίους και χρυσοφόρα για τα στελέχη της. Αντί οι σημερινοί Παλαιστίνιοι να κάνουν τα αντίθετα αό αυτά ου έκανε η Φατάχ και την καθιστούσαν χρήσιμη για τους Εβραίους, κάνουν με ακόμα μεγαλύτερο άθος εκείνα, ου αυτή, λόγω εαναστατικής "χοληστερίνης", έαψε λέον να κάνει. Αντί να εαναροσδιορίσουν στόχους και εχθρούς, βλέοντας και εκτιμώντας το αόλυτο αδιέξοδο στο οοίο τους οδήγησε η τυφλή αντίδραση, κάνουν αυτά ακριβώς ου οδηγούν στο αδιέξοδο. Γίνονται οι ίδιοι —και μάλιστα τζάμα— ιο χρήσιμοι για τους σιωνιστές αό εκείνους ου ληρώνονταν αδρά για να κάνουν τα ίδια ράγματα και στο τέλος τα αμελούσαν.

Όλα αυτά έχουν την εξήγησή τους. Άγνοια. Παντελής άγνοια. Το ρώτο και βασικότερο ράγμα, το οοίο αγνοούν οι Παλαιστίνιοι, είναι ότι το Ισραήλ δεν είναι ένα συμβατικό κράτος με συμβατικά συμφέροντα. Ένα κράτος, ου έχει νόημα να το ολεμάς με συμβατικούς τρόους, μέχρι να ειτύχεις εξισορρόηση συμφερόντων. Ένα κράτος συμβατικό, με συμβατική οικονομία, η οοία αειλείται αό την τρομοκρατία και άρα είναι θέμα χρόνου να το φέρει σε συμβιβασμό. Το κράτος του Ισραήλ είναι ένα "εργαλείο". Δεν στηρίζεται στη δική του οικονομία. Στηρίζεται στην οικονομία αυτών ου εξυηρετεί και το χρησιμοοιούν ως "εργαλείο". Τα "εργαλεία" όμως δεν τα ολεμάς. Πολεμάς είτε αυτούς ου τα κρατούν στα "χέρια" τους είτε ακυρώνεις αυτά ου κάνουν, καθιστώντας τα άχρηστα.

Αυτό λοιόν το "εργαλείο" είναι εξ αρχής φτιαγμένο να "υοδέχεται" τρομοκρατία. Λειτουργεί ως "κάδος" εκτόνωσης εκρήξεων. Είναι "ρογραμματισμένο" να σε χτυάει και είναι είσης μελετημένο να μην καταστρέφεται αό ανταόδοση χτυημάτων. Το ακόμα μεγαλύτερό του λεονέκτημα είναι ότι όλα αυτά τα κάνει εκ του ασφαλούς. Το Ισραήλ γνωρίζει να κάνει "κολύμι" μέσα στη "λίμνη" του Ισλάμ και της αγκόσμιας κοινωνίας. Εφόσον όλα είναι "στημένα" και το Ισραήλ γνωρίζει τι συμβαίνει, δεν έχει ρόβλημα. Εκ του ασφαλούς και με εξασφαλισμένες "λάτες" κάνει ό,τι κάνει, όσο ακραίο κι αν είναι αυτό. Συνεργάτες της Μοσάντ είναι όλα τα αραβικά καθεστώτα της εριοχής. Το ρόβλημα το έχουν οι Παλαιστίνιοι, εειδή ακριβώς δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει. "Πνίγονται" ανάμεσα στα εκατομμύρια ομόθρησκων του Ισλάμ, νομίζοντας ότι τα αραβικά κράτη είναι φιλικά ρος αυτούς, ενώ αυτό δεν συμβαίνει και ολεμούν το "εχθρικό" Ισραήλ, ου τους ροκαλεί.

Σ' αυτό το σημείο αγιδεύονται οι Παλαιστίνιοι αό την άγνοιά τους. Το Ισραήλ τούς ρίχνει "σφαλιάρες" και στη συνέχεια τρέχει και χάνεται στη "λίμνη του Ισλάμ". Αυτοί το ακολουθούν και εκεί τελειώνει η αοστολή του. Παγιδεύει τους Παλαιστίνιους στον τυφλό αντισιωνισμό και η αντίδρασή τους όχι μόνον δεν τους βοηθά, αλλά τους μονιμοοιεί στην αγίδευση. Μαζί τους αρασέρνουν στη λογική των ενστίκτων και τους υόλοιους αραβικούς λαούς και αυτό εξυηρετεί τον αγκόσμιο ιμεριαλισμό. Οι ονηροί κάνουν τη δουλειά τους και κανένας δεν μορεί ν' αντιδράσει με έναν σωστό και ορθολογιστικό τρόο, γιατί στο μεταξύ έχουν αγιδευτεί όλοι. Προδότες και ροδομένοι "κράζουν" τα ίδια συνθήματα και κανένας δεν γνωρίζει τι συμβαίνει.

Όλα αυτά, για να γίνουν κατανοητά, θα ρέει ν' ααντηθούν κάοια ολύ βασικά ερωτήματα. Αό τις ααντήσεις σ' αυτά τα ερωτήματα θα καταλάβει κάοιος ώς ρέει να αντιδράσουν οι Παλαιστίνιοι. Τα βασικά ερωτήματα, ου ρέει ν' ααντήσει κάοιος είναι τα εξής: Ποιος και γιατί ίδρυσε το κράτος του Ισραήλ; Ποιος είναι ο ρόλος αυτού του κράτους στην ευρύτερη εριοχή; Σε οιους είναι χρήσιμο αυτό το κράτος με τον τρόο ου λειτουργεί;

Το κράτος αυτό το ίδρυσαν αυθαίρετα οι σιωνιστές με τους συνεταίρους τους Αγγλοσάξονες, ροκειμένου να ελέγχουν τη Μέση Ανατολή και τα ετρέλαιά της. Καμία ανάγκη κανενός εβραϊκού λαού δεν το ίδρυσε. Το ίδρυσαν τα συμφέροντα του ιμεριαλισμού των σιωνιστών και των Αγγλοσαξόνων, οι οοίοι το χρησιμοοιούν ως "εργαλείο". Είναι στην ραγματικότητα η "υοθήκη" ου έβαλε ο σιωνισμός, ροκειμένου να έχει μερίδιο στον αγκόσμιο ιμεριαλισμό. Ακόμα δηλαδή και οι Εβραίοι, ου στάλθηκαν εκεί, είναι θύματα του σιωνισμού και όχι εκφραστές του. Πολλοί αό αυτούς ήγαν στην κυριολεξία "σηκωτοί", ροκειμένου να αραστήσουν τους Ισραηλινούς. "Ισραηλινούς" χρειάζονταν οι σιωνιστές και τέτοιους δημιούργησαν αό την "λέμα'" του εβραϊσμού.

Οι σιωνιστές, δηλαδή, ου διαχειρίζονται την αγκόσμια εξουσία, είναι αυτοί ου ίδρυσαν το κράτος του Ισραήλ και το χρησιμοοιούν, γιατί τους εξυηρετεί σ' αυτήν τη διαχείριση. Το "εργαλείο" Ισραήλ δίνει ισχύ στους σιωνιστές του ιμεριαλισμού και όχι το αντίθετο. Σιωνιστές είναι όλοι οι μεγαλοαράγοντες της αγκόσμιας εξουσίας, οι οοίοι είναι Εβραίοι, ανεξάρτητα με την "εθνικότητα" την οοία δηλώνουν εισήμως. Σιωνιστής είναι ο "Αμερικανός" Κίσινγκερ, σιωνιστής είναι και ο "Γάλλος" Σαρκοζί. Μαζί μ' αυτούς στο ίδιο "αιχνίδι" συμμετέχουν και οι σιωνιστές ου εξουσιάζουν το Ισραήλ. Σιωνιστές ήταν κι εξακολουθούν να είναι όλοι οι ηγέτες του Ισραήλ. Αό τον νάνο Γκουριόν μέχρι το ζώο τη Λίβνι. Όλοι αυτοί αίζουν ένα κοινό αιχνίδι και άρα γνωρίζουν τους κανόνες του. Κανόνες, τους οοίους αγνοούν όχι μόνον οι Παλαιστίνιοι, αλλά και ο ίδιος ο ισραηλινός λαός.

Γιατί το ίδρυσαν αυτό το κράτος οι σιωνιστές; Για να κάνει αυτά ου κάνει καθημερινά. Για να εγκληματεί εις βάρος των Παλαιστινίων και να ροκαλεί τα γειτονικά αραβικά κράτη. Σε τι είναι χρήσιμο αυτό; Στη δημιουργία "άλλοθι". Δίνει έναν κοινό εχθρό στους Άραβες και τους αοροσανατολίζει. Μισούν τους σιωνιστές και το Ισραήλ και δεν βλέουν τους ραγματικούς τους εχθρούς. Ποιοι είναι αυτοί; Τα αραβικά καθεστώτα της εριοχής. Αυτοί οι οοίοι εκμεταλλεύονται το ισλαμικό και αραβικό ετρέλαιο και δεν δίνουν το μερίδιο ου αντιστοιχεί στους συνδικαιούχους του και είναι ο αραβικός κόσμος στο σύνολό του. Το μερίδιο ου ειβάλει η ίδια η θρησκεία του Ισλάμ να αίρνουν όλοι οι ιστοί. Το αοτέλεσμα είναι αυτό ου βλέουμε. Κάοιοι γίνονται δισεκατομμυριούχοι εις βάρος των ομόφυλων και ομόθρησκών τους. Οι καλύτεροι ελάτες των ορνείων της Δύσης.

Χάρη στο Ισραήλ μορούν εκ του ασφαλούς να αριστάνουν τους βασιλείς και τους εμίρηδες τα κτήνη του Ισλάμ. Χάρη στο Ισραήλ χάνονται αό το "κάδρο" των εχθρών τού αραβικού κόσμου. Χάρη στο Ισραήλ αίρνουν το "άλλοθι" να ασκούν σκληρή καταστολή μέσα στα κράτη τους. Εκεί γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά του Ισλάμ και όχι στην Παλαιστίνη. Στην Παλαιστίνη εθαίνει αλός λαός. Στα υόλοια κράτη κάοιοι "θερίζουν" εκ του ασφαλούς ό,τι ιο έξυνο και ικανό αράγει το Ισλάμ. Καθημερινές δολοφονίες στην Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία και αλλού, ειτρέουν στα κτήνη να "αοψιλώνουν" τον αραβικό κόσμο αό ικανούς ανθρώους.

Τη δυνατότητα των αιμοσταγών αραβικών καθεστώτων να εξοντώνουν τους εχθρούς τους χωρίς την αραμικρή αντίδραση τους την εξασφαλίζει το Ισραήλ. Τα ροφανή και βάρβαρα εγκλήματα του Ισραήλ τους δίνουν τη δυνατότητα να εμφανίζονται σαν "φίλοι" των Παλαιστινίων, ενώ στην ραγματικότητα είναι συνέταιροι των σιωνιστών. Για ανταόδοση αυτής της "ασφάλειας" αραδίδουν το ετρέλαιο του Ισλάμ στη Δύση. Μαζί μ' αυτά αραδίδουν και τα αμύθητα κέρδη, ου ροκύτουν στην οικονομία της Δύσης. Παίρνουν αυτοί το μερίδιό τους, για να γλεντοκοάνε σε όλα τα μήκη και τα λάτη του Πλανήτη και μέσα στα κράτη τους αριστάνουν τους "όσιους".

Όλα είναι μια θλιβερή αράσταση. Στη Σαουδική Αραβία ειβάλλεται μια αάνθρωη και μεσαιωνική "Σαρία" για τον λαό και όλοι αυτοί ου την εκμεταλλεύονται, για να "καθαρίζουν" τους εχθρούς τους, αίρνουν ένα αερολάνο και μετά αό λίγη ώρα ξαλώνουν στους καναέδες των ορνείων της Δύσης. Πλούτο, γυναίκες και τάξη τα εξασφαλίζει η Σαρία και αυτοί κάνουν μεγάλη ζωή εκτός Ισλάμ. Όλα αυτά τους τα εξασφαλίζει το Ισραήλ. Χάρη στο Ισραήλ τα χρήματα του ετρελαίου δεν γίνονται ανάτυξη και άρα οι λαοί αραμένουν αμόρφωτοι. Χάρη στο Ισραήλ η αμορφωσιά αραδίδει τους λαούς στη θρησκοληψία και τη Σαρία και τα ετρέλαια στους εμίρηδες.

Κατάλαβε ο αναγνώστης τι λέμε; Οι σιωνιστές, για να γίνουν συνέταιροι των Αμερικανών στη μεταολεμική ερίοδο, ίδρυσαν το Ισραήλ, για να μορούν να κλέβουν το ετρέλαιο των Αράβων. Οι σιωνιστές κάνουν φονικό το Ισραήλ, για να μορούν κάοιοι Άραβες κλέφτες να αριστάνουν τους αντισιωνιστές ηγέτες και φίλους των λαών τους. Το αίμα των αιδιών της Παλαιστίνης εξασφαλίζει όρνες και Ρόλς-Ρόυς στους εμίρηδες. Σε διαφορετική ερίτωση θα έρεε να έρθουν αντιμέτωοι με τους λαούς τους. Να έρθουν αντιμέτωοι με τη θρησκεία τους και βέβαια με την ανθρώινη κοινωνική εξέλιξη. Το αίμα των αιδιών της Παλαιστίνης τούς δίνει τη δυνατότητα να λουτίζουν χωρίς αντιδράσεις. Το αίμα των αιδιών της Παλαιστίνης "μονώνει" τον αραβικό Μεσαίωνα αό την εξέλιξη και την ανάτυξη. Ολόκληρες δεκαετίες άντλησης ισλαμικού ετρελαίου δεν έγιναν τίοτε αραάνω αό χρυσούς μιντέδες, ορσελάνινα λακάκια μάνιου και διαμαντένια εριδέραια.

Τίοτε δηλαδή δεν είναι όως φαίνεται. Αρκεί κάοιος να συγκρίνει μερικά αλά μεγέθη και θα καταλάβει τι συμβαίνει. Ποιος εωφελείται αραάνω αό την αθλιότητα ου βιώνει καθημερινά ο Παλαιστινιακός λαός; Ο φουκαράς ο Ισραηλινός, ου τρέχει καθημερινά για ένα μεροκάματο και δεν γνωρίζει ότε θα έσει καμιά αλαιστινιακή ρουκέτα άνω στο σίτι του ή ο χυδαίος εμίρης, ου δεν ξέρει σε οιο ορνείο να ρωτοξοδέψει τα κλοιμαία; Ποιος εωφελείται αραάνω αό την ένδεια του αλαιστινιακού λαού; Ο φουκαράς ο Ισραηλινός μαθητής, ου διαβάζει μέρα-νύκτα μήως άρει καμιά υοτροφία ή το κουτορνίθι αό τη Σαουδική Αραβία, ου ο ατέρας του θα του "αγοράσει" μια ανάκριβη θέση φοιτητή σε κάοιο αό τα ολυδιαφημισμένα "Χάρβαρντ" της Νέας Τάξης; Βρέφη σκοτώνονται στην Παλαιστίνη και οι Σαουδάραβες αριστάνουν τους εραστές στις ΗΠΑ, κυκλοφορώντας με Mercedes, ου γράφουν στις ινακίδες τους "oilpays". Λάθος. "bloodpays" έρεε να γράφουν. Αίμα ληρώνει την αθλιότητά τους και μάλιστα αίμα βρεφών.

Ποιος λοιόν φταίει αραάνω για τη φτώχεια και την αμορφωσιά του Παλαιστινιακού λαού; Ποιος φταίει, ου άνθρωοι ροσαθούν την τρίτη χιλιετία να ζήσουν με λιγότερο αό δύο δολάρια την ημέρα; Οι Ισραηλινοί, ου δεν τους δίνουν το ενιχρό μερίδιο αό τη φτωχή τους γη ή οι Άραβες εμίρηδες, ου δεν τους δίνουν το τεράστιο μερίδιό τους αό τα λούσια ετρελαϊκά κοιτάσματα; Οι Παλαιστίνιοι αλά θα γίνονταν λιγότερο φτωχοί αν τους αοδίδονταν μερικά ελαιόδενδρα αραάνω αό το Ισραήλ, ενώ θα ήταν λούσιοι αν τους αοδιδόταν το μερίδιό τους αό τους "αδερφούς" Άραβες, ου τους κλέβουν. Τους κλέβουν στην κυριολεξία. Αυτή δεν είναι δική μας υοκειμενική εκτίμηση. Αυτή είναι η άοψη του Ισλάμ για τη δίκαιη κατανομή του λούτου του.

Το Ισλάμ δεν αναγνωρίζει τα εθνικά κράτη. Γι' αυτόν τον λόγο οι μουσουλμάνοι τρώνε αό το ίδιο ιάτο. Είναι υοχρεωτικό να τρως αό το ίδιο ιάτο. Είναι υοχρεωτικό ό,τι υάρχει —ακόμα κι όταν δεν είναι αρκετό— να μοιράζεται σε όλους εξίσου. Αυτά λέει το Ισλάμ. Τα ετρέλαια της Σαουδικής Αραβίας ή του Ιράκ ανήκουν στο Ισλάμ και όχι σ' αυτούς ου εμφανίζονται ως Σαουδάραβες ή Ιρακινοί. Η "γλυκιά" θρησκεία του Ισλάμ, η οοία δεν έχει καμία σχέση με τον φονταμενταλισμό και την αθλιότητα, όως την αρουσιάζουν οι εχθροί της. Η θρησκεία, ου υοχρεώνει ακόμα και τον ραγματικό ιδιοκτήτη ενός κεφαλαίου να μεριμνά για την ειβίωση όλων των γύρω του, ακόμα και εις βάρος των δικών του συμφερόντων. Η θρησκεία, η οοία δεν έχει ανάγκη την κρατική κοινωνική ολιτική, γιατί την βάζει ως "υοχρέωση" μέσα στην ίδια την κοινωνία.

Αυτή λοιόν η θρησκεία, ου ειβάλει στους κατόχους κεφαλαίου να συντηρούν τον ερίγυρό τους, είναι ακόμα ιο αόλυτη για ιο γενικές μορφές κεφαλαίου, όως είναι μια ηγή νερού στην έρημο ή μια ετρελαιοηγή στην "έρημο" της φτώχειας. Όως δεν νοείται για το Ισλάμ ατομική ιδιοκτησία στις ηγές νερού των οάσεων της ερήμου, έτσι δεν νοείται ανάλογη ιδιοκτησία στις ετρελαιοηγές, οι οοίες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Οι ετρελαιοηγές αοτελούν κοινή ιδιοκτησία για τους όλους Άραβες. Αυτό σημαίνει ότι στην ερίτωση αυτήν μετράς "κεφάλια" και μοιράζεις μερίδια. Αυτά τα μερίδια στερούνται οι Παλαιστίνιοι, γιατί τους τα κλέβουν οι εμίρηδες.

Οι εμίρηδες, ου αό τον κοινό λούτο δίνουν 250 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή ενός οδοσφαιριστή και την ίδια ώρα το αιδί της Παλαιστίνης μορεί να εθάνει, εειδή δεν υάρχει ένα εμβόλιο στο νοσοκομείο της Γάζας. Χρήματα των αιδιών της Παλαιστίνης είναι αυτά ου ξοδεύουν οι χαφιέδες της Δύσης και των σιωνιστών. Αυτή είναι η κλοή, η οοία εξασφαλίζεται μέσω της λειτουργίας του Ισραήλ. Πραγματική κλοή εις βάρος των αιδιών της Παλαιστίνης, εφόσον αυτό λέει η θρησκεία τους. Η ίδια θρησκεία, την οοία οι εμίρηδες εκμεταλλεύονται με τον ιο αάνθρωο τρόο. Η θρησκεία στο όνομα της οοίας κόβουν κεφάλια και χέρια μόνον όταν τους συμφέρει. Η ίδια θρησκεία στο όνομα της οοίας διατηρούν τους άντες κάτω αό ένα καθεστώς βίας και τρομοκρατίας.

Κατάλαβε ο αναγνώστης τον λόγο ου ξεκινήσαμε το κείμενό μας με τους "εστεμμένους" γύφτους; Τώρα, ου σφάζονται τα αιδιά της Παλαιστίνης, εειδή αντέδρασαν στην είνα και την ένδεια, αυτοί κρύβονται. Κρύβονται οι κλέφτες, οι οοίοι, αν αέδιδαν στους Παλαιστίνιους το μερίδιο ου τους αντιστοιχούσε, δεν θα εινούσαν και άρα δεν θα αντιδρούσαν και άρα δεν θα σφάζονταν. Κρύβονται οι κλέφτες και αφήνουν στο ροσκήνιο να εμφανίζονται σαν υεύθυνοι μόνον οι Ισραηλίτες. Όταν θα ολοκληρωθεί η σφαγή, θα εμφανιστούν με τον τρόο ου διαιωνίζει την "αράσταση". Θα εμφανιστούν όως βολεύει τον σχεδιασμό του ιμεριαλισμού. Θα εμφανιστούν σαν αντισιωνιστές και "φίλοι" των Παλαιστινίων. Θα τους δώσουν μάλιστα και χρήματα. Όχι χρήματα για να λύσουν τα ροβλήματά τους και να "ησυχάσουν", αλλά για τους ακριβώς αντίθετους λόγους. Θα τους δώσουν χρήματα για όλα, ώστε η σφαγή να εαναληφθεί, όταν θα τους είναι και άλι χρήσιμη. Χρηματοδοτούν αδρά τις διάφορες "Φατάχ", για να συντηρείται η φάμρικα του αίματος. Ταΐζουν τους διάφορους Αραφάτ και Αμάς, για να σέρνουν τους Παλαιστινίους ίσω αό το δίκιο τους και να τους βυθίζουν στη "θάλασσα" της αθλιότητας.

Αυτοί είναι οι ηγέτες του Ισλάμ. Ένα ραγματικό "τσίρκο" δολοφόνων. Αυτοί είναι οι ραγματικοί δολοφόνοι των αιδιών της Παλαιστίνης. Οι Άραβες χαφιέδες της Δύσης και των σιωνιστών. Οι συνεργάτες της CIA και της Μοσάντ. Οι γύφτοι, ου τους "διόρισαν" οι Δυτικοί να αριστάνουν τους ηγέτες των Αράβων. Ο γελοίος ο Αμντάλα της Ιορδανίας, ου, "ξοδεύοντας" το αίμα των βρεφών, κάνει μεγάλες συλλογές αυτοκινήτων. Ο γιος του Χουσεϊν, για τον οοίο υάρχουν ντοκουμέντα ότι ήταν έμμισθος χαφιές της CIA και άρα και της "αδερφής" Μοσάντ. Ο άντρας της κακομοίρας της Παλαιστίνιας, η οοία αριστάνει τη φιλάνθρωη Celebrity και δεν την ρολαβαίνουν τα κομμωτήρια. Κοντά σ' αυτούς και η "αγία" οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας. Το "σόι" του Μιν Λάντεν. Αυτοί άντα εμφανίζονται εκ των υστέρων να αριστάνουν τους γενναιόδωρους "φίλους" των Παλαιστινίων και τους φανατικούς ιστούς του Αλλάχ.

Στο όνομα του Ισλάμ όλοι αυτοί οι "φανατικοί" Ισλαμιστές ρέει να αοκεφαλιστούν. Να αοκεφαλιστούν στην κυριολεξία, όως αοκεφαλίζουν ομόθρησκούς τους καθημερινά. Να αοκεφαλιστούν χθες και όχι αύριο. Να αοκεφαλιστούν, όως ροβλέεται για τον ΑΠΙΣΤΟ αέναντι στον Αλλάχ, τον ΠΡΟΔΟΤΗ αέναντι στον λαό του και τον ΔΟΛΟΦΟΝΟ αέναντι στα αιδιά της Γάζας. Ό,τι ροβλέεται αό τον ισλαμικό νόμο. Τον νόμο, τον οοίο χρησιμοοιούν και οι ίδιοι εις βάρος των υολοίων. Γι' αυτόν τον λόγο είαμε εξ αρχής ότι ααιτείται να τεθούν εκ νέου οι στόχοι του αλαιστινιακού λαού. Να εντοιστούν οι ραγματικοί εχθροί του και εναντίον αυτών να κατευθυνθούν. Είαμε και ιο άνω. Το Ισραήλ είναι ένα "εργαλείο". Εναντίον του "εργαλείου" δεν στρέφεσαι οτέ, γιατί θα την ατήσεις. Το "εργαλείο" αντέχει το κόστος αυτού ου κάνει, διαφορετικά δεν θα ήταν εργαλείο. Όσο αφελής είναι αυτός ο οοίος χτυάει το ίδιο το "μαχαίρι" ου τον ματώνει και όχι αυτόν ου το κρατάει, άλλο τόσο αφελής είναι κι αυτός ου στρέφει τους Παλαιστίνιους εναντίον του Ισραήλ. Όσο δίκιο κι αν έχουν οι Παλαιστίνιοι εναντίον των Ισραηλινών, τόσο αφελές είναι να στρέφονται εναντίον τους.

Όσο δίκιο κι αν έχουν, δεν ρέει να ετάνε καμία ρουκέτα εναντίον τους. Ούτε καν χαρτοετσέτες. Να εριφέρονται στους δρόμους του Ισραήλ και όχι αλά να μην αειλούν κανέναν, αλλά να είναι ο "ορισμός" της καλής συμεριφοράς. Να βρίσκουν Εβραίες γριές στα φανάρια και να τις ερνάνε αέναντι. Να βρίσκουν ασυνόδευτους μαθητές στο δρόμο και να τους ηγαίνουν στο σχολείο. Να βρίσκουν σκουίδια στους δρόμους και να τα τοοθετούν στους κάδους. Αυτή είναι η τέλεια αλαιστινιακή αντίδραση αέναντι στο "εργαλείο" του Ισραήλ. Το "μαχαίρι" το χαϊδεύεις και δεν το χτυάς, γιατί θα κοείς και θα κλαις. Άλλοι τους "χρωστάνε" τα ερισσότερα και όχι αυτοί ου φαίνονται. Ας ξεκαθαρίσουν την κατάσταση με τους άλλους και μετά βλέουν τι θα κάνουν με τους Ισραηλινούς.

Γι' αυτό χρειάζεται γνώση. Χωρίς γνώση δεν ρόκειται να καταφέρεις τίοτε αολύτως. Θα σε "δουλεύουν" ασύστολα, όως συμβαίνει τώρα. Το ίδιο "χέρι" ου θα σε χτυάει, θα είναι το ίδιο "χέρι" ου θα φιλάς αό ευγνωμοσύνη. Οι Εβραίοι σιωνιστές τύου Γούλφοβιτς, Κίσιγκερ κλ., έδωσαν εντολές στους Εβραίους σιωνιστές Ολμέρ ή Νετανιάχου να "σφάξουν" τους Παλαιστίνιους. Οι ίδιοι έστειλαν τον Εβραίο σιωνιστή Χόλμρουκ, για να γίνει ο "ουδέτερος" μεσολαβητής της κρίσης. Οι ίδιοι έστειλαν τον Εβραίο σιωνιστή Σαρκοζί να εκφράσει τη "συμαράσταση" της Ευρώης. Οι ίδιοι θα κρίνουν το Ισραήλ για ιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωότητας με τη σιωνίστρια ρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου την Εβραία Ροζαλίν Κοέν. Κοντά σ' αυτούς και ο δικός μας φουκαράς, ο Εβραίος σιωνιστής Γιωργάκης, στέλνει μηνύματα "αδερφοσύνης", αλλά δεν τολμά να καταδικάσει το μαζικό έγκλημα των ομοεθνών του.

Αν οι Παλαιστίνιοι εριμένουν αό όλους αυτούς να βρουν λύσεις και να ειβάλουν δίκαιες τιμωρίες στους εγκληματίες, καλύτερα να φύγουν αό τώρα αό τη Γάζα. Δεν έχει νόημα αυτοί οι οοίοι θα ειβιώσουν της σημερινής σφαγής να εριμένουν να δουν τι θα συμβεί την εόμενη φορά. Έτσι κι αλλιώς θα υάρξει εόμενη φορά. Τόσα κομμωτήρια έχει να ληρώσει η Νουρ της Ιορδανίας. Άλατα ιάνουν οι χρυσοί μιντέδες της Σαουδικής Αραβίας και θέλουν συντήρηση.

 

 

Η τρομοκρατία είναι η μόνη λύση

στο αλαιστινιακό ρόβλημα.

 

Η μόνη σωστή αντίδραση αέναντι σ' αυτά τα φοβερά εγκλήματα κατά του λαού της Παλαιστίνης είναι η τρομοκρατία. Αυτή θα εξασφαλίσει τη λύση στα ροβλήματά τους. Το λετό σημείο εδώ είναι ο εντοισμός του σωστού στόχου αυτής της τρομοκρατίας. Αυτό, όσο κι αν φαίνεται αράξενο, είναι και το λέον δύσκολο. Γι' αυτόν τον λόγο κάνουμε αυτήν την ορεία ανάλυσης. Μέσω της ανάλυσης μορεί να καταλάβει κάοιος όσο λάθος είναι η αντίδραση αέναντι στο Ισραήλ. Το σωστό σ' αυτήν την ερίτωση είναι η αντίδραση αέναντι σ' αυτούς ου χρησιμοοιούν το Ισραήλ. Αέναντι στους ίδιους ως ρόσωα και είναι οι σιωνιστές ή αέναντι στα αοτελέσματα ου ροκύτουν αό τη λειτουργία του Ισραήλ και είναι τα σκληρά αραβικά καθεστώτα της εριοχής. Οι Παλαιστίνιοι δηλαδή έχουν δύο ειλογές μροστά τους. Η ρώτη είναι να στρέψουν την τρομοκρατία τους εναντίον κάοιων ου κατοικούν στην Δύση και χειρίζονται το "εργαλείο" του Ισραήλ εις βάρος τους. Η δεύτερη είναι να ακυρώσουν τα "κέρδη" της λειτουργίας του στην εριοχή.

Η ρώτη ειλογή ου έχουν είναι να στραφούν αευθείας εναντίον της σιωνιστών της Δύσης. Αυτή η ειλογή είναι εικίνδυνη γι' αυτούς για έναν ολύ αλό λόγο. Οι σιωνιστές εμλέκονται στην εσωτερική λειτουργία της Δύσης και αυτό θα της δίνει άλλοθι να είναι ακόμα ιο σκληρή εις βάρος τους. Ο Σαρκοζί μορεί να είναι σιωνιστής, αλλά ταυτόχρονα είναι και "Γάλλος" και το χτύημα εναντίον του κάοιοι μορούν να το εμφανίσουν όως τους βολεύει και όχι ααραίτητα όως είναι. Με αυτόν τον τρόο οι Παλαιστίνιοι "εξάγουν" το ρόβλημά τους μέσα στις κοινωνίες των Δυτικών και αυτό τρομάζει τις κοινωνίες τους. Τα "αράλευρα" θύματα, τα οοία αναγκαστικά θα υάρξουν εξαιτίας της τρομοκρατικής δράσης, θα λειτουργήσουν εις βάρος τους. Αν σ' αυτό συνυολογίσει κάοιος και τη δύναμη των ΜΜΕ, είναι εύκολο ν' αντιληφθεί όσο εικίνδυνη μορεί να γίνει μια τέτοια ειλογή.

Σε μια τέτοια ερίτωση κινδυνεύουν να χάσουν το "δίκιο" τους αέναντι σ' αυτούς ου ειθυμούν να τους υοστηρίξουν και είναι οι λαοί της Δύσης. Για να σε υοστηρίξουν αυτοί, θα ρέει να τους "μονώσεις" αό τα αοτελέσματα της τρομοκρατίας. Θα ρέει να τους διατηρήσεις στην ασφαλή θέση "θεατή" και να μην τους εμλέξεις στο κόστος της αντίδρασης. Να τους διατηρήσεις σε θέση να βγάζουν αντικειμενικά συμεράσματα και να μην τα "νοθεύεις" αό τα δικά τους άθη. Αν τους τρομάξεις με τη βία την οοία θα εκδηλώσεις ή τους κάνεις να θρηνήσουν θύματα εξαιτίας της, τους "έχασες". Όσο "χειρουργικά" κι αν ειθυμείς να είναι τα χτυήματά σου αέναντι στους σιωνιστές, είναι βέβαιον ότι θα γίνει το λάθος. Ένα αθώο θύμα μορεί να σε ρίξει στα "τάρταρα".

Όταν μάλιστα έχεις αέναντί σου ένα τόσο άθλιο και δολοφονικό σύστημα, ευνόητο είναι ότι η "χειρουργική" τρομοκρατία είναι ένας στόχος μη εφικτός. Όταν το σύστημα γνωρίζει ότι αρκεί ένας νεκρός για να χάσεις το "δίκιο" σου, δεν θα διστάσει να τον "αράγει" μόνο του. Εσύ μορεί να "χειρουργείς" και αυτό θα σέρνει θάνατο με ροβοκάτορες. Αό εκεί και έρα με τη δύναμη των ΜΜΕ μορεί να σε εμφανίσει όως θέλει. Μορεί να τρομοκρατήσει τους λαούς και να σε εμφανίσει σαν έναν εικίνδυνο δολοφόνο των αιδιών του. Μορεί να σε εμφανίσει σαν μια διαρκή αειλή της κοινωνικής τους ειρήνης. Είναι θέμα χρόνου να χάσεις τη μάχη των εντυώσεων, εφόσον σ' αυτήν την ερίτωση δεν έχεις κάοιον άλλο στόχο έρα αό τη δημιουργία των εντυώσεων. Είναι θέμα χρόνου οι Ισραηλινοί δολοφόνοι να "νομιμοοιηθούν" εκ νέου σαν οι "χωροφύλακες" της Δύσης. Είναι θέμα χρόνου να εμφανιστούν σαν αυτοί ου κάνουν τη "βρόμικη" δουλειά των χριστιανών. Τη δουλειά ου θα ήθελαν να κάνουν όλοι οι χριστιανοί, αλλά δεν μορούν.

Η δεύτερη ειλογή είναι η μόνη σωστή. Πρέει οι Παλαιστίνιοι με την τρομοκρατία τους να "ακυρώσουν" τα κέρδη, τα οοία ειτυγχάνουν οι σιωνιστές μέσω του Ισραήλ. Όταν τα κέρδη της λειτουργίας του είναι η σταθερότητα των καθεστώτων της εριοχής, ευνόητο είναι ότι η αοσταθεροοίησή τους είναι η μεγαλύτερη δυνατή ζημιά, την οοία μορούν να ειτύχουν. Αν το Ισραήλ είναι ένα "κατσαβίδι", ου "βιδώνει" τα καθεστώτα στις θέσεις τους, η τρομοκρατία της Παλαιστίνης θα ρέει έχει να έχει ως στόχο να σάσει τις αραβικές "βίδες", ου αυτό το "κατσαβίδι" βιδώνει. Να εκδηλωθεί μακριά αό το "κατσαβίδι", αλλά στον χώρο όου έχει αοτέλεσμα η λειτουργία του και το κάνει χρήσιμο για τους κατόχους του. Αυτό ροτείνουμε. Να εκδηλώσουν την τρομοκρατική τους δράση εναντίον των καθεστώτων κυρίως της Ιορδανίας και της Σαουδικής Αραβίας. Τα ακριβώς αντίθετα δηλαδή ου κάνουν μέχρι σήμερα.

Αντί, κάθε φορά ου τους "χτυάει" το Ισραήλ, ν' ανταοδίδουν αφελώς τα χτυήματά του και στη συνέχεια να τρέχουν σαν "ζητιάνοι" σ' αυτούς και να ζητάνε χρήματα και υοστήριξη —νομιμοοιώντας τόσο τους ίδιους όσο και τα κλοιμαία τους, ενώ είναι συνένοχοι στον φόνο και κλέφτες—, να τους αειλούν με ανατροή. Να μεταφέρουν την τρομοκρατία μέσα σ' αυτά τα κράτη και να ααιτήσουν αό τους αδερφούς λαούς τους να τους βοηθήσουν. Να ααιτήσουν αυτά ου δικαιούνται και να μην ζητιανεύουν για ράγματα τα οοία τους ανήκουν. Να ααιτήσουν αό τους λαούς να εφαρμοστεί ο νόμος του Ισλάμ σε όλα τα είεδα. Είτε αυτά τα είεδα αφορούν την τιμωρία των ομόφυλων αίστων είτε τη νομή των κοινών κερδών αό το ετρέλαιο. Έχουν υοχρέωση οι λαοί της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας να "ανεχθούν" την τρομοκρατία των Παλαιστινίων για όσο διάστημα οι δικές τους ηγεσίες, εξαιτίας των δικών τους αδυναμιών, είναι υεύθυνες για τη σφαγή του αλαιστινιακού λαού.

Αυτά τα καθεστώτα ρέει να γίνουν οι αοκλειστικοί στόχοι της αλαιστινιακής τρομοκρατίας. Ο Αμντάλα και ο Άλ Σαούντ είναι τα ολύτιμα και αναντικατάστατα κέρδη, τα οοία αοφέρει στους σιωνιστές η δολοφονική λειτουργία του Ισραήλ. Αν οι Παλαιστίνιοι στραφούν εναντίον τους, θα "αναγκαστεί" η Δύση να δει εκ νέου το ρόβλημά τους. Δεν μορεί να κάνει διαφορετικά, εφόσον έχει ανάγκη το ετρέλαιο και αν χάσει τους λακέδες της, θα ρέει να διεκδικήσει τη συμάθεια των λαών της εριοχής, ροκειμένου να το εξασφαλίσει. Χτυήματα σαν αυτό της 11ης Σετεμβρίου μόνον τους σιωνιστές ευνοούν. Όχι μόνον δεν θίγουν τους ιμεριαλιστές, αλλά αντίθετα τους "αναζωογονούν". Τους δίνουν τη δυνατότητα να καταφέρουν όλους τους στόχους τους. Να εριορίσουν τα δικαιώματα των λαών τους, να ενισχύσουν το Ισραήλ και να αραδώσουν τους Παλαιστίνιους στην "ομηρία" των λακέδων τους. Δεκάδες τέτοια χτυήματα μορεί ν' αντέξει η Δύση. Αυτό το οοίο δεν μορεί ν' αντέξει είναι έναν Αμντάλα στην κρεμάλα.

Μόνον με αυτόν τον τρόο οι Παλαιστίνιοι θα καταφέρουν τους στόχους τους. Μόνον με αυτόν τον τρόο θα δρομολογήσουν αλυσιδωτές εξελίξεις, οι οοίες θα τους ευνοήσουν. Ένας Άλ Σάουντ να κρέμεται σε μια κολώνα του Ριάντ, είναι ο αόλυτος εφιάλτης για τους σιωνιστές. Αν άψουν τέτοιοι Άραβες ηγέτες να υφίστανται, δεν μορούν οι σιωνιστές να διαραγματευτούν τις θέσεις τους στον "συνεταιρισμό" τους με τους ιμεριαλιστές Αγγλοσάξονες και αυτό θα τους θέσει στο εριθώριο και όχι μόνον. Αυτό μορούν να το "εισράξουν" οι Παλαιστίνιοι, ροκειμένου να άψουν να αιμορραγούν. Κάθε φορά ου τους χτυάει το Ισραήλ, να ηγαίνουν κατ ευθείαν έξω αό την "όρτα" του Αμντάλα. Στο Ισραήλ να ηγαίνουν μόνον για καφέ και ερίατο.

Αυτό είναι το μυστικό της σωστής αντίδρασης. Δημιουργείς τις συνθήκες, ου οδηγούν σε "καχεξία" τον εχθρό σου. Με αδύναμα τα καθεστώτα της εριοχής, το Ισραήλ δεν θα μορεί να δικαιολογήσει τα έξοδά του και άρα αναγκαστικά θα ρέει να αυτοεριοριστεί. Η λειτουργία του ως "εργαλείο" είναι ολυδάανη και δικαιολογείται μόνον όταν αοφέρει τα ανάλογα κέρδη στους ιδιοκτήτες του. Αν αυτά τα κέρδη άψουν να έχουν αυτήν την αναλογία, ευνόητο είναι ότι θ' αρχίσουν να εριορίζονται και οι "εισροές" αό τη Δύση. Αναγκαστικά σε μια τέτοια ερίτωση το Ισραήλ θα ρέει να ειβιώσει με συμβατική οικονομική λειτουργία και αυτό θα το κάνει ν' αλλάξει την τακτική του. Αναγκαστικά θα την αλλάξει, γιατί χωρίς τη σιωνιστική "μετάγγιση" αό αμερικανικά "ετροδολάρια" θα ρέει να λειτουργεί με βάση τους δικούς του όρους και αυτοί αειλούνται αό την αστάθεια.

Αν η βία του Ισλάμ εριοριστεί εντός των ορίων του Ισλάμ, είναι εύκολο οι Παλαιστίνιοι να ζητήσουν τη βοήθεια των χριστιανικών λαών. Είναι εύκολο να ζητήσουν βοήθεια στον δίκαιο αγώνα τους. Μια βοήθεια, η οοία μορεί να γίνει με ολλούς τρόους. Με τρόους ήιους αλλά και βίαιους. Αν οι Παλαιστίνιοι είσουν τους χριστιανούς —ράγμα εύκολο— ότι υεύθυνοι για τις δολοφονίες αμάχων είναι οι σιωνιστές, οι χριστιανοί μορούν να τιμωρήσουν τους σιωνιστές με τον τρόο ου τους "ονάει" ερισσότερο. Μέσω της αγοράς. Στερώντας τους χρήματα. Μοϊκοτάροντας τις εταιρείες τους, οι οοίες είναι γνωστές. Οι χριστιανοί καταναλωτές μορούν μέσα σε λίγες ημέρες να καταστρέψουν τις εβραϊκές ειχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Ακόμα και η βία μορεί να τους ειφέρει τεράστια ζημιά, χωρίς να αειλείται ο αγώνας των Παλαιστινίων. Η βία σ' αυτήν την ερίτωση δεν λειτουργεί αρνητικά. Αρκεί να την ασκήσουν οι χριστιανοί εντός του χριστιανισμού. Όως το Ισλάμ μορεί ν' αντέξει τη δική του εσωτερική τρομοκρατία, έτσι μορεί να την αντέξει και η χριστιανική κοινωνία. Αρκεί να είναι δική της. Δεν μιλάμε για βία εξαιρετικής σκληρότητας. Μιλάμε για συμβολική βία. Μιλάμε για αλά ράγματα, τα οοία μόνον αν τα κάνουν χριστιανοί μορούν να ανικοβάλουν τους σιωνιστές. Αλά ρέει να ξέρεις τι ρέει να κάνεις και γιατί το κάνεις. Τι φοβούνται οι ανά τον κόσμο σιωνιστές; Την άμεση σύνδεσή τους με την ολιτική του Ισραήλ. Την αοκάλυψη ότι έχουν άμεσα κέρδη και οι ίδιοι αό το αίμα των αιδιών της Παλαιστίνης.

Όλη τους η ροαγανδιστική ολιτική εξαντλείται στο να διαχωρίζουν αόλυτα την έννοια "Εβραίος" αό αυτήν του "Ισραηλίτη". Για όσο διάστημα καταφέρνουν και είθουν τους χριστιανούς ότι αυτές οι δύο έννοιες δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, τίοτε δεν θα εριορίζει τα κέρδη τους. Κανένας δεν θα μορεί να καταλάβει ότι και ο τελευταίος Εβραίος της διασοράς έχει άμεσα και τεράστια κέρδη αό τις σφαγές του Ισραήλ. Ο τελευταίος Εβραίος της διασοράς ζει αρασιτικά και λούσια στη χώρα ου τον φιλοξενεί, γιατί αλά το Ισραήλ εξυηρετεί τους ιμεριαλιστές και αυτοί ανταοδίδουν με ροστασία και ρονόμια στους όου γης Εβραίους. Το όλο θέμα είναι να "συνδεθούν" αυτές οι έννοιες μεταξύ τους. Άρα, τι ααιτείται για να γεφυρωθεί αυτό το φαινομενικά τεράστιο χάσμα; Όσο κι αν αυτό φαίνεται αράξενο, το "χάσμα", για να γεφυρωθεί, ααιτεί μια μικρή έτρα.

Η ρώτη έτρα, ου θα εταχτεί αό χριστιανικά χέρια και θα σάσει τη τζαμαρία ενός εβραϊκού εμορικού μαγαζιού οουδήοτε στη Δύση, μορεί να έχει μεγαλύτερο αοτέλεσμα αό όλες μαζί τις ρουκέτες της Χαμάς. Γιατί; Γιατί αοκαλύτει σχέσεις και καταστάσεις. Γιατί "ροειδοοιεί" αυτούς ου εωφελούνται αό τις σφαγές στην Παλαιστίνη ότι "φαίνονται". Τους "ενημερώνει" ότι έαψαν να είναι στο αυρόβλητο. "Ενημερώνει" τους Εβραίους της Νέας Υόρκης, του Παρισιού ή της Φρανκφούρτης ότι αό τη στάση τους θα εξαρτηθεί η συνέχεια της κατάστασης. Μια "έτρα" σ' αυτήν την ερίτωση είναι έτρα "υόσχεσης" για συνέχεια. Μια συνέχεια, ου, αν δεν συμμορφωθούν, μορεί να τους οδηγήσει σε νέες "λαμρές" νύχτες "κρυστάλλων". Μόνον ο τρόμος των Εβραίων της διασοράς μορεί να αναγκάσει τους σιωνιστές να μαζέψουν τον λυσσασμένο "σκύλο", ου ακούει στο όνομα Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι ου μορούν να το κάνουν εύκολα οι χριστιανοί και μετά τα τελευταία εγκλήματα του Ισραήλ θα το κάνουν μάλλον ιδιαίτερα ευχάριστα.

Και εκεί ου τον είχαμε ξεχάσει, εμφανίστηκε και ο καραγκιόζης ο Μιν Λάντεν. Αναρωτιόμασταν ού να βρίσκεται το "σαάκι" της εανάστασης. Ο χτικιάρης της αντίδρασης. Ο Σαουδάραβας χαφιές της Δύσης. Ο γελοίος υάλληλος της CIA. Τι είε; Τα ακριβώς αντίθετα αό αυτά ου —όως είδαμε στην ανάλυση— συμφέρουν τους Παλαιστινίους και τον αραβικό κόσμο γενικότερα. Καλεί σε ανστρατιά τους Άραβες αέναντι στους "σταυροφόρους" και τους σιωνιστές. Τους "ροτείνει" δηλαδή να συνεχίσουν να κάνουν αυτά ου τους αγιδεύουν και τους έφεραν στη σημερινή οικτρή κατάσταση. Αυτά ου τους κάνουν εύκολη λεία για το Ισραήλ και τους θέτουν στην ομηρία των Αράβων λακέδων της Δύσης. Στην ομηρία των δισεκατομμυριούχων συγγενών και φίλων του Μιν Λάντεν.

Αυτά μας είε ο "καταζητούμενος" Μιν Λάντεν. Αυτός ου τον ψάχνουν οι Αμερικανοί και δεν τον βρίσκουν. Πού ψάχνουν άραγε έναν νεφροαθή; Στα βουνά και στους λόγκους; Αιμοκάθαρση χρειάζεται ο άνθρωος και όχι καθαρό αέρα. Γιατί δεν ψάχνουν καλύτερα στα αμερικανικά στρατιωτικά νοσοκομεία της Σαουδικής Αραβίας για να τον βρουν; Εκεί δεν θεραεύουν οι Αμερικανοί τους άρρωστους υαλλήλους τους; Ο Λάντεν κι αν είναι ωραίος στόχος για τους Παλαιστίνιους. Να τον βρούνε και να τον σύρουνε στη Γάζα. Να τον δέσουν σε ένα αό τα κτίρια ου βομβαρδίζουν οι Ισραηλινοί συνεργάτες του, να γελάσει όλος ο λανήτης με τον καραγκιόζη. Το ακόμα καλύτερο είναι να τον ετάξουν με αερολάνο άνω στο Empire State Building. Να μαζευτεί κόσμος να "χαζεύει" την τρομοκρατική "ενέργεια" του ίδιου του αρχηγού της Al Caida.

 

Allahu Akbar αιδιά της Παλαιστίνης και σύντομα θα δικαιωθείτε. Σύντομα θα το "θυμηθούν" με τον ιο εώδυνο τρόο και τα κτήνη ου το "ξέχασαν".

 

Κάοιοι θα βρεθούν στην αγκαλιά Του και κάοιοι άλλοι ....στα χέρια Του.

 

Λίγη υομονή ακόμα Ελάχιστη.

 

 

 

 

 

Τραϊανού Παναγιώτης

Πρόεδρος του ΕΑΜ β